Sektörel Blog

Sektörel Blog

İşletmelerin Pazarlama Sorunları

Sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, kobilerin pazarlama sorunları

Globalleşme ile birlikte dünya çapında, birçok işletmenin aynı anda ürün/hizmet sunduğu günümüzde, pazarda başarılı olabilmek için, pazarlama araçlarının optimum şekilde kullanılması gerekmektedir. Fakat ne yazık ki, kobiler, kendilerine has özellikleri ve problemlerinden dolayı, pazarlama konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. 

Sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, kobilerin pazarlama sorunlarını ve temel pazarlama faaliyetlerindeki etkinlik düzeyleri arasındaki farklılıkları tespit etmek, bu araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Araştırmanın yan amaçları ise sektör ayrımı olmaksızın kobilerin en çok ve en az sorun yaşadığı alanları tespit etmek ve temel pazarlama faaliyetlerinde etkin olan ve olmayan diğer pazarlama konularında yaşadıkları sorunlar arasında bir fark olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla, İTO üyesi 312 Kobi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda, sanayi sektöründe faaliyet gösterenler ile hizmet sektöründe faaliyet gösterenler arasında; iç pazarda pazarlama araştırması ve pazarlama karması sorunları, dış pazarlarda ise ürün/hizmet ile ilgili sorunlar, fiyat ile ilgili sorunlar ve devlet desteğinden yararlanma ile ilgili sorunlar konularında farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Bu unsurların tümünde sanayi sektöründekilerin hizmet sektöründekilere oranla daha fazla sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak; Pazarlama departmanı mevcudiyeti, stratejik iş planı yapma, müşteri ve pazar veritabanı mevcudiyeti ve üst yönetime raporlama yapma gibi temel pazarlama faaliyetlerinde de sanayi sektöründekilerin hizmet sektöründekilere göre daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar